1 og 2: Grethe og Frits 3 og 4: Ole og Kirsten 5 og 6: Edith og Martin 7 og 8: Johan og Olga
9 og 10: Aase og Søren 11 og 12: Grethe og Richard 13 og 14: Ella og Aksel 15 og 16: Elna og Kristian
17 og 18: Herman og Gudrun 19 og 20: Helga og Jakob 21 og 22: Gunner og Else (bag Jakob)  
 
Billedet er taget ved Britta og Flemmings bryllup 6. august 1977.

Leif Roer  | Tlf.: 3050 0260